top of page

Effecten vismeel/insectenmeel boilies op waterkwaliteit

Nederland kampt op dit moment met grote overmaat aan nutriënten in watersystemen, met als gevolg dat wateren dichtgroeien door algen, vissen sterven aan een zuurstofgebrek en de wateren worden op deze manier onbevisbaar voor hengelsporters. Dit fenomeen heet eutrofiëring en wordt veroorzaakt door deposities uit onder andere de industrie, landbouw en verkeer. Hierdoor is de vraag ontstaan in welke maat karpervissers betrokken zijn bij het toevoegen van nutriënten aan wateren door het voer gebruik?

Voergebruik
Karpervissers gebruiken in tegenstelling tot andere visserijen een grotere hoeveelheid voer. Dit kan met gemak enkele kilo’s zijn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het bij het karpervissen, in tegenstelling tot andere visserijen, een positieve uitslag geeft in vangsten wanneer er meer dan 2 kilo voer wordt gebruikt (Wolos et al., 1998).

20191127_102922.jpg
20191127_102904.jpg

Grote problemen

Een van de meest gebruikte aassoorten waarmee gevist wordt en waarmee ook het meest gevoerd wordt zijn boilies. In tegenstelling tot andere voersoorten is dit aas door zijn grootte specifiek, want de boilies zijn gemiddeld 16 tot 20 mm in doorsnede en hierdoor kunnen de kleinere vissen dit aas minder snel opnemen. Dit heeft als gevolg dat alleen grotere vissen foerageren op het voer en een deel zal blijven liggen op de bodem van het water. Het voer zakt direct naar de waterbodem en wanneer het daar vervolgens voor een onbepaalde tijd ligt, zullen nutriënten zoals onder andere P04, NH3, NH4, NO3 en NO2 uitlogen (Emmerik & Peters, 2009; Quak, 2014). Voorgaand onderzoek geeft aan dat (overmatig) voergebruik door karpervissers een invloed heeft op de waterkwaliteit. Onduidelijk is de exacte invloed van de verschillende gebruikte voeders. Het is mogelijk dat karpervissers uiteindelijk last hebben van een probleem waar ze zelf mede de oorzaak van zijn.

Duurzame boilies

Boilies bevatten als hoofdingrediënt voornamelijk vismeel. Echter door intensieve visserij staan wilde vispopulaties, waar dit vismeel van gemaakt is, sterk onder druk. Om de sportvisserij op karper te verduurzamen en de invloed van deze visserij op het milieu te verminderen zijn in het verleden verschillende onderzoeken uitgevoerd en acties ondernomen. Zo zijn lood alternatieven op de markt gebracht tegen het vervuilen van het water met toxische stoffen, maar ook worden boilies verduurzaamd door een andere basis te gebruiken bij de productie van boilies. Insectenmeel is mogelijk de oplossing als alternatieve basis hiervoor. Insecten zijn namelijk duurzaam te kweken, ze hebben een hogere voederconversie, wat wil zeggen dat er minder voeding en water nodig is om het zelfde hoeveelheid dierlijk eiwitten te produceren ten opzichte van vis (Buiter, 2016). Bij deze manier van produceren wordt er minder vis weggevangen uit de zee en gaat de visserijdruk omlaag. Omdat de invloed van boilies op de waterkwaliteit per product verschilt is het nog onduidelijk of deze alternatieven, naast duurzaam, ook daadwerkelijk beter zijn voor de waterkwaliteit.

Waterkwaliteit boilies3.png
Waterkwaliteit boilies.png

Gevolgen van voeren

Naast dat de karpervisserij significant bijdraagt aan de eutrofiëring van watergangen, blijkt dat er ook een significante belemmering plaatsvindt op de doorzicht van het water wanneer er fosfor en stikstof houdend voer, zoals boilies, wordt toegevoegd aan het water (Heuts, 2007; Coussement et al., 1997). Echter komen de exacte invloeden niet naar voren, waardoor de vraag is ontstaan: wat is de invloed van duurzame (insectenmeel) en vismeel boilies op de waterkwaliteit en de bacteriehuishouding?

bottom of page