top of page
sparrow-g682791882_1920_edited.jpg

Wet Natuurbescherming

Sinds 2017 wordt de Nederlandse flora en fauna beschermd onder de Wet Natuurbescherming. De Wet Natuurbescherming bestaat onder andere uit twee richtlijnen: de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In deze richtlijnen wordt beschreven welke flora en fauna en hun leefgebieden worden beschermd door de EU lidstaten. De vogelrichtlijn is gericht op in het wild levende vogelsoorten, de habitatrichtlijn richt zich op alle dier- en plantensoorten die in het wild voorkomen. Samen zorgen deze richtlijnen voor soort- en gebiedsbescherming in geheel Europa.

 

Beide richtlijnen kennen meerdere bijlagen, een hiervan is bijlage 4: Soort en verblijfplaats beschermen. Deze beschermt naast de soort ook de verblijfplaatsen van deze soorten. Tijdens ruimtelijke ingrepen komt men het meest in aanraking met de flora en fauna gespecificeerd in deze bijlage. Ze leven dichtbij de mens en maken o.a. gebruik van onze tuinen, schuren of woningen.

bottom of page