top of page

Ecologisch effect Beverrat

Bij Uhlelo hebben wij een fascinatie voor de eigenaardigheid van invasieve exoten en werken dan ook graag mee aan onderzoeken naar het effect van deze. Zo zullen wij de aankomende 3 jaar voor Waterschap Rivierenland, ten behoeve van het Europese LIFE MICA project, in kaart brengen wat nu precies het ecologisch effect is van de beverrat in de Rijnstrangen.

Ecologisch water onderzoek Uhlelo
Bloesem Ecologisch onderzoek Uhlelo

Opstellen monitoringsprotocol 

Uhlelo heeft voorafgaand een monitoringsprotocol opgesteld om het ecologisch effect van de beverrat te meten in Nederland welke toepasbaar is in zowel België als Duitsland, lees hiervoor: Ontwikkeling monitoringsprotocol voor het Europese LIFE MICA project. Wij zullen dit protocol toepassen in Nederland in de Rijnstrangen. Om inzichtelijk te krijgen wat het ecologisch effect is van de beverrat inventariseren wij vogels, libellen, juffers en oevervegetatie. Naast het inventariseren van flora maakt Uhlelo gebruik van Remote sensing (link remote sensing) om over het hele gebied de dichtheid van rietvegetatie te meten. Deze informatie presenteren wij jaarlijks in een interactief dashboard en na 3 jaar zal er een onderzoeksrapport geschreven worden.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met waterschap rivierenland en wordt gesubsidieerd door het Europese LIFE MICA project, wilt u meer weten over LIFE MICA? Klik dan hier.

lo_waterschap_rivierenland.png
Monitoringsprotocol Uhlelo.jpg
bottom of page