top of page

Vleermuizen inventariseren in
Noord-Brabant

Uhlelo heeft afgelopen najaar meegewerkt aan een grootschalige inventarisatie ten behoeven van renovatie en isolatie werkzaamheden voor het soortenmanagementplan voor een woningbouwcoöperatie. Steeds meer grote woningbouwverenigingen willen haar panden gaan moderniseren, er wordt geïnvesteerd in zonnepanelen en het energie efficiënter maken van de woningen.

Vleermuizen onderzoek Uhlelo
Vleermuizen onderzoek Uhlelo
teia-logo-groen-transp-2020.png

Aanwezigheid van vleermuizen

Met het na isoleren en renoveren van woningen is er een grote kans dat er verblijfplaatsen van beschermde diersoorten worden verwoest, dit is volgens de wet natuurbescherming niet toegestaan. Hierom moet een ontheffing worden aangevraagd, waar een ecologisch onderzoek een eerste stap is. Hiermee wordt in kaart gebracht hoe de vleermuizen de desbetreffende wijken gebruiken en wordt een advies gegeven hoe deze dieren te compenseren. Op deze manier kunnen de ruimtelijke ingrepen aan de woningen wel plaats vinden, zonder dat er onnodig vleermuizen worden gedood of verblijfplaatsen worden verwoest.

 

In dit project zijn op 18 verschillende locaties 80 deelgebieden onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen. Er is in de periode van 1 augustus tot 1 oktober onderzoek gedaan naar middernacht zwermen ten behoeve van massa winterverblijven en naar paarverblijven.

Uhlelo heeft hiervan 15 deelgebieden mogen onderzoeken verspreid over Noord-Brabant.

bottom of page