top of page

Quickscans in Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland

Overal waar een ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvindt, of dit nu renovatie of sloop is, dient getoetst te worden of de Wet natuurbescherming niet wordt overtreden. Een flora- en fauna onderzoek is nodig om te kijken wat het tijdelijke en permanente effect van de ontwikkeling op de beschermde soorten en gebieden is. Vertraging in de uitvoering van deze ontwikkeling kan worden voorkomen door vroegtijdig te handelen.

Vleermuis onderzoek Uhlelo
Vleermuis onderzoek Uhlelo Harmen

Flora en fauna quickscan

Uhlelo draagt bij aan de zorg voor de beschermde flora en fauna in Nederland. Het belang van de natuur staat centraal in al onze werkzaamheden. Met onze innovatie kijk op het complexe ecosysteem en de praktische instelling denken wij mee met de wensen van opdrachtgevers. Dat resulteert in praktische oplossingen waarbij flora en fauna beschermd blijft.

 

We hebben al in Noord-Holland, Friesland en Zuid-Holland diverse quickscans uitgevoerd. Middels een flora en fauna quickscan onderzoeken wij of beschermde soorten en natuurgebieden in, of in de omgeving van een plangebied voorkomen. Deze natuurtoest is verplicht om aan de Wet Natuurbescherming te voldoen. Dit ecologisch onderzoek is uitgevoerd voor de ruimtelijke ingrepen in Friesland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Dit ecologisch onderzoek voorkomt dat de beschermde soorten in het plangebied in gevaar komen.

Vleermuis onderzoek Uhlelo Jeroen
bottom of page