top of page
Vleermuis 1 | Uhlelo Ecologisch onderzoek

Quickscan flora fauna 

Heb je plannen om te gaan verbouwen, renoveren, na-isoleren of slopen?

Dan kan het zijn dat je met beschermde flora en fauna in aanraking komt. Denk bijvoorbeeld aan vleermuizen, gierzwaluwen of huismussen. Een quickscan is nodig om de ruimtelijke ingrepen te toetsen aan de Omgevingswet. Door vroegtijdig een quickscan te laten uitvoeren voorkom je vertraging in het project.

Laat een quickscan uitvoeren om de aanwezigheid van beschermde soorten vast te stellen. Desgewenst voeren wij ook het nader onderzoek, de ontheffingsaanvraag en de compensatie/mitigatie uit.

Waarom een Quickscan?

Ga je bouwen, slopen, kappen of na-isoleren? De eerste stap in dit traject is het aanvragen van een ecologische quickscan. De flora en fauna quickscan is vereist om na te gaan of een ruimtelijke ingreep effect heeft op de beschermde soorten.

 

Doormiddel van een ecologische quickscan kijken we welke beschermde soorten er aanwezig zijn in het beoogde projectgebied. Als er aanwezigheid van beschermde soorten wordt vastgesteld adviseren wij naderonderzoek. Het adviesrapport is begrijpelijk; onze bevindingen en onderbouwingen zijn helder en duidelijk beschreven. Dat werkt voor iedereen wel zo fijn. 

Wij kunnen volledig ontzorgen in de quickscan flora en fauna. Ook voor het nader onderzoek, de ontheffingsaanvraag en de nodige compensatie / mitigatie maatregelen, staan wij klaar. 

Speciale actie

quickscan vanaf:

aniket-solankar-Eb_2ItJvcI8-unsplash.jpg
Gierzwaluw_edited.jpg
bottom of page