top of page
Bruine Winterjuffer | Uhlelo Ecologisch onderzoek

Soorteninventarisatie

Zoogdieren, vogels, insecten, amfibieën, reptielen, vissen en planten. Een soort inventarisatie geeft een beeld van de verspreiding en dichtheid van de onderzochte soorten.

 

Bij ruimtelijke ingrepen komen beschermde soorten geregeld in het geding. Soorten inventarisaties brengen in kaart wat de mogelijke effecten van deze ingrepen zijn. Vaak wordt een soort inventarisatie uitgevoerd als resultaat van een quickscan, maar dit is niet de enige reden. 

Waarom een soort inventarisatie?

Een quickscan is een potentie inschatting en kan daardoor het hele jaar uitgevoerd worden. Een soortinventarisatie is gebonden aan de seizoenen, waarin de te onderzoeken soorten actief zijn, en toont welke soorten daadwerkelijk in het plangebied voorkomen.

 

De soortinventarisaties worden altijd uitgevoerd volgens de methode van het betreffend bevoegde gezag. De verkregen informatie dient als basis voor de inrichting of het beheer van een bepaald gebied. Een soort inventarisatie kan gebruikt worden als startpunt van een meerjarige monitoring. 

Wij zetten, waar nodig, innovatieve monitoringstechnieken in om soorten te traceren. Bijvoorbeeld het inventariseren door middel van Remote sensing of vegetatie middels eDNA. Hulp nodig bij een soort inventarisatie? Wij kunnen begeleiden bij de opzet of nemen desgewenst de gehele regie op ons.

Fuut - Uhlelo
common-toad-g8b57a452f_1920_edited.jpg
tillie-crimew-PJasoyHuJB4-unsplash.jpg
bottom of page