top of page

Wat is ecologie?

Ecologie is een deel van de biologie. Het onderzoekt het voorkomen van soorten en de plek waar deze soorten voorkomen. Ecologie is breed en kent veel facetten. Het woord ecologie komt uit het Grieks en is letterlijk vertaald de wetenschap van huishouding van de natuur. De exacte definitie is: de wetenschap die onderzoekt hoe planten en dieren in verhouding staan tot elkaar en hun omgeving. De focus ligt dus op de wisselwerking tussen organismen en levensgemeenschappen en hun omgeving.
Wat is ecologisch onderzoek?

Ecologisch onderzoek is een verzamelnaam voor al het onderzoek dat uitgevoerd kan worden in het kader van de ecologie. Dit kan soorteninventarisatie zijn, een quickscan, flora en fauna onderzoek, remote sensing, data-analyse en verwerking etc

Waarom ecologisch onderzoek?

Ecologisch onderzoek inventariseert en onderzoekt dus diverse plant- en diersoorten. Het is noodzakelijk om het uitsterven van de bedreigde soorten te voorkomen. In Nederland zijn er ongeveer 500 bedreigde soorten, om deze soorten daadwerkelijk te beschermen is de Wet natuurbescherming in het leven geroepen. In deze Wet staat dat het verstoren, beschadigen, doden, vangen en of plukken van de beschermde soorten verboden is.

Wanneer heb ik ecologisch onderzoek nodig?

Beschermde soorten komen niet enkel in natuurgebieden voor, maar soms juist heel dichtbij onze huizen. Ecologisch onderzoek is dan ook nodig om de aanwezige populaties van soorten in een gebied in kaart te brengen.

Bij ruimtelijke plannen zoals verbouwen, slopen, na-isoleren en renoveren is ecologisch onderzoek noodzakelijk. Komen beschermde soorten in het plangebied voor? Dan moet er volgens de Wet Natuurbescherming getoetst worden wat het effect van deze werkzaamheden op de beschermde flora en fauna is. Ontheffing op de Wet Natuurbescherming voor deze ruimtelijke plannen kan aangevraagd worden, ecologisch onderzoek vormt de grondslag van deze ontheffingsaanvraag.


留言


bottom of page